Έμπρακτη υποστήριξη του ΔΣΑ σε ΑμεΑ δικηγόρους

Έμπρακτη υποστήριξη του ΔΣΑ σε ΑμεΑ δικηγόρους
Φωτ. Αρχείου

Τι απόφαση ο ΔΣΑ πήρε με αφορμή αίτημα καρκινοπαθούς δικηγόρου για την απαλλαγή ή τον περιορισμό της ετήσιας συνδρομής του, χωρίς έγγραφο από ΚΕΠΑ αλλά από ιδιωτικα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

Η αρμόδια επιτροπή αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημα καρκινοπαθούς δικηγόρου για ανανέωση της ταυτότητας έτους 2019, χωρίς την καταβολή της οφειλομένης ετήσιας συνδρομής και τη χορήγηση της δυνατότητας πρόσβασης στην ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, με την προσκομιδή εγγράφων από ιδιωτικά νοσηλευτικά κέντρα.

Επιπροσθέτως, εκπόνησε κριτήρια για την αντιμετώπιση ανάλογων περιπτώσεων στο μέλλον. Τα μέλη του ΔΣ ενέκριναν την απόφαση της Επιτροπής για τη συγκεκριμένη δικηγόρο, ενώ το γενικότερο θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ.