Αντισυνταγματικές οι διατάξεις για τις μειώσεις αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε νόμιμα τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Πιλοτικές και για παρόμοιες περιπτώσεις, αποφάσεις Πρωτοδικείων, κρίνουν αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νόμου 4472/2017 (για τα ειδικά μισθολόγια) ως προς το σκέλος που αφορά τις αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ και επιδικάζουν διαφορές αποδοχών για την διετία 2017-2018 που κυμαίνονται από 19.000 έως 24.000 ευρώ για τον κάθε προσφεύγοντα.

Οι διαφορές αποδοχών που επιδικάζουν τα δικαστήρια για τα έτη 2017 και 2018 κυμαίνονται ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και τη βαθμίδα.

«Αποδεικνύεται – αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σκεπτικό των αποφάσεων – ότι με τη θέση σε ισχύ του Ν. 4472/2017 οι καθαρές αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ, μειώθηκαν έτι περαιτέρω συγκριτικώς προς τις αντισυνταγματικές μειώσεις (σύμφωνα με τις προγενέστερες δικαστικές αποφάσεις), όπως αυτές είχαν επέλθει με το Ν. 4903/2012, με ακόλουθη συνέπεια οι σχετικές με το μισθολογικό καθεστώς των ιατρών του ΕΣΥ ρυθμίσεις του Ν. 4472/2017, με έναρξη ισχύος από 19.5.2017, να τυγχάνουν ωσαύτως αντίθετες προς τις επιταγές του συντακτικού νομοθέτη».

Επισημαίνεται ότι σχετική έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, είχε διατυπώσει έντονες επιφυλάξεις για τη συνταγματικότητα του νόμου 4472/2017.