Δήμος Ιλίου: Ενημέρωση των κατοίκων που επλήγησαν από το σεισμό

Δήμος Ιλίου: Ενημέρωση των κατοίκων που επλήγησαν από το σεισμό

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος για την ενημέρωση των κατοίκων που επλήγησαν από τη σεισμική δόνηση της 19ης Ιουλίου 2019:

«Ενημερώνουμε τους κατοίκους της πόλης μας για τα εξής:

Όσοι ήδη έχουν υποβάλει δήλωση ζημιών στις υπηρεσίες του Δήμου για την κύρια κατοικία τους (τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως), θα ενημερωθούν αρμοδίως το προσεχές διάστημα –χωρίς να τίθεται θέμα προθεσμίας– προκειμένου να προσκομίσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, ως κάτωθι:

  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Ειδική αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
  • Ε1 ΚΑΙ Ε9 συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας
  • Μισθωτήριο σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας
  • Ταχεία αυτοψία από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), εάν υπάρχει
  • Για πολύτεκνους απαιτείται επιπρόσθετα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Για Άτομα με Αναπηρίες απαιτείται απόφαση έγκρισης ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Όσοι δεν έχουν ακόμα υποβάλει δήλωση ζημιών στις υπηρεσίες του Δήμου για την κύρια κατοικία τους (τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως) θα πρέπει να προσέλθουν για να την υποβάλουν προσκομίζοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά το αργότερο έως 19/08/2019».