Διαδικτυακό στοίχημα: «Πόσα έσοδα χάνει το Δημόσιο από το νέο νόμο;»

Διαδικτυακό στοίχημα: «Πόσα έσοδα χάνει το Δημόσιο από το νέο νόμο;»

Ερώτηση για το νόμο που τέθηκε σε ισχύ για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Καράογλου.

Στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό, ο κ. Καράογλου ζητά να μάθει πόσα χρήματα έχει εισπράξει το Ελληνικό Δημόσιο από το 2011 έως σήμερα από το ειδικό τέλος τυχερών παιγνίων και πόσα έσοδα θα παύσει να εισπράττει στο μέλλον, με ποιο σκεπτικό τίθεται η νέα απαγόρευση παροχής παιγνιδιών RNG (δηλαδή με γεννήτρια τυχαίων αριθμών), δεδομένου ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος επιτακτικού Δημοσίου συμφέροντος, και αν η επικείμενη απαγόρευση συμβαδίζει ή ενδέχεται να έρθει σε αντίθεση με το άρθρο 56 της Σύμβασης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι προβλέπεται να συμβεί στην περίπτωση αυτή.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης του βουλευτής της ΝΔ:

«Από την έναρξη ισχύος του ν. 4002/2011, οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, οφείλουν να καταβάλουν προς το Ελληνικό Δημόσιο “ειδικό τέλος” τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 5 του ν. 4002/2011, ποσοστού ύψους αρχικά 30%, ενώ ήδη σήμερα 35%, επί του μεικτού τους κέρδους από τα ως άνω παίγνια.

Το νέο νομοσχέδιο που τροποποιεί τις διατάξεις του ν. 4002/2011 απαγορεύει, εμμέσως, την παροχή παιχνιδιών με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG- “φρουτάκια”), ενώ έως σήμερα επιτρεπόταν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου των διαδικτυακών εταιριών προέρχεται από τα προαναφερθέντα παίγνια.

Επιπροσθέτως το νέο σχέδιο νόμου δεν επιτρέπει την παροχή παιγνιδιών RNG (με γεννήτρια τυχαίων αριθμών). Το γεγονός αυτό προκαλεί ερωτηματικά, καθώς ενδεχομένως η επικείμενη απαγόρευση θα έρθει σε αντίθεση, μεταξύ άλλων, με το άρθρο 56 της Σύμβασης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ορίζει ότι: “…οι περιορισμοί της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης απαγορεύονται όσον αφορά τους υπηκόους των κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος άλλο από εκείνο για το οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες”.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

-Πόσα χρήματα έχει εισπράξει το Ελληνικό Δημόσιο από το 2011 έως σήμερα από το ειδικό τέλος τυχερών παιγνίων και πόσα έσοδα θα παύσει να εισπράττει στο μέλλον;

-Με ποιο σκεπτικό τίθεται η νέα απαγόρευση παροχής παιγνιδιών RNG, δηλαδή με γεννήτρια τυχαίων αριθμών, δεδομένου ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος επιτακτικού Δημοσίου συμφέροντος;

-Η επικείμενη απαγόρευση συμβαδίζει ή ενδέχεται να έρθει σε αντίθεση με το άρθρο 56 της Σύμβασης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τι προβλέπεται να συμβεί στην περίπτωση αυτή;».