Διεθνές εργαστήριο για τη βιομηχανία των εύκαμπτων και εκτυπωμένων ηλεκτρονικών

Διεθνές εργαστήριο για τη βιομηχανία των εύκαμπτων και εκτυπωμένων ηλεκτρονικών

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών ΗΟΡΕ-Α, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στην Αθήνα το «9ο Workshop για τη Βιομηχανία των Εύκαμπτων και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών: Στοχεύοντας τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό».

Το εργαστήριο θα φέρει κοντά διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες, μηχανικούς, ειδικούς από το χώρο των επιχειρήσεων, επενδυτές, φορείς διαμόρφωσης πολιτικών, εκπροσώπους εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών και νέους επιχειρηματίες για να συζητήσουν, να σχηματίσουν δίκτυα και να εγκαθιδρύσουν τη στρατηγική και την απαιτούμενη πολιτική για την ενίσχυση της ραγδαία αναπτυσσόμενης βιομηχανίας των εύκαμπτων και εκτυπωμένων ηλεκτρονικών και το ρόλο που αυτή διαδραματίζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, θα είναι οι κατασκευές και οι διαδικασίες στα εύκαμπτα οργανικά και εκτυπωμένα ηλεκτρονικά, τα εργοστάσια του μέλλοντος για τέτοια προϊόντα, οι εφαρμογές στην ενέργεια και στο φωτισμό για «έξυπνα» κτίρια, αυτοκινητοβιομηχανίες, υπηρεσίες υγείας κ.ά., οι εφαρμογές για αισθητήρες, συσκευές που φοριούνται (wearables), το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και η «έξυπνη» συσκευασία, οι ευκαιρίες χρηματοδότησης και εμπορικής αξιοποίησης κ.ά..

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Οργανικών & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών ΗΟΡΕ-Α αριθμεί 35 εταιρείες από την Ελλάδα και ένα δίκτυο άνω των 2.000 εταιρειών υψηλής τεχνολογίας από όλο τον κόσμο, μέσα από τις συμφωνίες συνεργασίας που έχει συνάψει με τους αντίστοιχους Συνδέσμους της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Κορέας και του Καναδά.

Οι δράσεις και οι σκοποί του ΗΟΡΕ-Α έγκεινται στη δημιουργία και στη διαχείριση ενός δικτύου εταιρειών και ερευνητικών Ιδρυμάτων στα Οργανικά και Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά στην Ελλάδα, την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και βιομηχανίας, τη δημιουργία νέων εφαρμογών, την εκπροσώπηση του τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τη διάχυση πληροφοριών από τις αγορές, την προσέλκυση επενδύσεων, την υποστήριξη των μελών του σε νέες αγορές κ.ά..

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.ltfn.gr/9workshop.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ