Θ. Καλέσης/Τι επιδιώκει το Sazka Group με τη δημόσια πρόταση για τον ΟΠΑΠ

Δημόσια πρόταση σε ΟΠΑΠ από τους Τσέχους

Του Θ. Καλέση

Όσοι θέλουν να αγοράσουν τις μετοχές του ΟΠΑΠ σίγουρα δεν θέλουν να χάσουν. Αυτό ισχύει απανταχού της γης, ιδιαίτερα για τους βασικούς μετόχους που γνωρίζουν την εταιρεία.

Το «μυστήριο», λοιπόν, της υποβολής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από το τσέχικο group Sazka αφορά έναν βασικό μέτοχο που απλώς γνωρίζει την αξία της εταιρείας. Άλλο, όμως, πράγμα  είναι η προαιρετική δημόσια πρόταση κι άλλο υποχρεωτική, με ό,τι αυτό σημαίνει.

Η υποβολή λοιπόν της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από το βασικό μέτοχο του ΟΠΑΠ, το Sazka group (σ.σ. έχει το 67% της Emma Delta η οποία κατέχει το 33,3% του ΟΠΑΠ) και η δήλωση του προτείνοντος ότι δεν ενεργεί συντονισμένα με τους υπόλοιπους μετόχους (Georgiela Holdings Γεώργιος Μελισσανίδης ) για τους σκοπούς της δημόσιας πρότασης δείχνει ότι ο ιδιοκτήτης Κ. Κomarek επιδιώκει να αυξήσει τη συμμετοχή του, ειδικά μετά το ανοδικό πρώτο τρίμηνο της εταιρείας.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτριος Μελισσανίδης απέκτησε το ποσοστό της Ιταλικής Lottomatica, περί τα 7 εκατ. μετοχές, καθώς οι Ιταλοί ήταν δυσαρεστημένοι επί χρόνια από τις αποφάσεις των Τσέχων σε σχέση με τις προμήθειες.

Η πρόταση του κ. Κomarek δηλώνει την εμπιστοσύνη του να επενδύσει στην ελληνική οικονομία και η ταυτόχρονη αγορά μετοχών του Δ. Μελισσανίδη προφανώς δεν γίνεται για να χάσουν.

Το τι θα συμβεί μελλοντικά θα κριθεί από την πορεία του ΟΠΑΠ και την επιδίωξη του βασικού μετόχου για την εταιρεία, σχετικά και με τα σχέδια εισαγωγής των μετοχών της Sazka στο Λονδίνο.

Η συμφωνία με τον Jiri Smecz

Υπενθυμίζεται ότι το Sazka Group και ο 50χρονος κ. Κomarek είχε συμφωνήσει με τον Jiri Smecz της Emma delta και είχε αποκτήσει τον έλεγχο των συμμετοχών με εξαγορές σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται πλην της Κροατίας.

Προηγουμένως, το τσέχικο group Sazka, πριν από έναν χρόνο είχε ξεκινήσει προετοιμασία προκειμένου να εισάγει τις μετοχές του στο Λονδίνο με όλες τις θυγατρικές που διαθέτει σε Τσεχία, Ελλάδα, Ιταλία και Αυστρία.

Το εγχείρημα της εισαγωγής εγκαταλείφθηκε -λόγω και των αγορών- ωστόσο στην συνέχεια το Sazka Group απέκτησε τις μετοχές της Emma capital.

Καμιά σχέση οι Έλληνες μέτοχοι

Όπως αναφέρει η Δημόσια πρόταση ο προτείνων είναι οι εξής εταιρείες:

(α) Το Valea Foundation ελέγχει εμμέσως το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην KKCG AG, μέσω της Valea Holding AG και της KKCG Holding AG.

(β) Η KKCG AG κατέχει άμεσα το 75% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στη SAZKA Group a.s., και ασκεί από κοινού έλεγχο στη SAZKA Group a.s. μαζί με την Emma Gamma Limited (που κατέχει το 25% και της οποίας τελικός ελέγχων είναι ο κ. Jiri Smejc).

(γ) Η SAZKA Group a.s. κατέχει το 66,7% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Management Ltd, ενώ το υπόλοιπο 33,3% ελέγχεται (μέσω της Giorgiella Holdings Co. Limited) από τον κ. Γεώργιο Μελισσανίδη.

Κατά δήλωση του Προτείνοντος, παρά το γεγονός ότι υφίσταται από κοινού έλεγχος της Εmma Delta Management Ltd. από την Georgiella (ελέγχου του κ. Γεωργίου Μελισσανίδη) και του Προτείνοντος, η Georgiella Holdings Co. Limited και ο κ. Γεώργιος Μελισσανίδης δεν ενεργούν συντονισμένα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης.

(δ) Η Emma Delta Management Ltd. κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd., η οποία ελέγχει εμμέσως (μέσω της Emma Delta Hellenic Holdings Limited, της οποίας είναι ο αποκλειστικός μέτοχος) το 33% των δικαιωμάτων ψήφου στην υπό εξαγορά Εταιρεία (λαμβανομένων υπόψη των ιδίων μετοχών της υπό εξαγορά Εταιρείας).