Οι ημερομηνίες καταβολής συντάξεων σε όλα τα ταμεία

Οι ημερομηνίες καταβολής συντάξεων σε όλα τα ταμεία

Από την Πέμπτη 30 Μαϊου θα αρχίσουν να καταβάλλονται οι συντάξεις του μηνός Ιουνίου σε όσους είναι δικαιούχοι, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 4 Ιουνίου. 

Αναλυτικά οι πληρωμές για όλα τα Ταμεία:

-Το Δημόσιο θα καταβάλει τη σύνταξη Ιουνίου την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

-Το ΙΚΑ θα καταβάλει τη σύνταξη Ιουνίου την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

-Το ΝΑΤ θα καταβάλει τη σύνταξη Ιουνίου την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

-Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τη σύνταξη Ιουνίου την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019.
-Ο ΟΓΑ θα καταβάλειτη σύνταξη Ιουνίου την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019.