Ούτε μια σωστή πρόβλεψη του ΔΝΤ για τις ελληνικές τράπεζες

ΔΝΤ: Προειδοποιήσεις στην Ευρωζώνη-βολές στη Γερμανία

Του Δ. Σταφυλά

Ένας μεγάλος «σύμμαχος» των Short επενδυτών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εγκατέλειψε οριστικά την αμφισβήτηση των ελληνικών τραπεζών.

Το Ταμείο, αδυνατώντας πλέον να αποτιμήσει σε μεγέθη τις «κεφαλαιακές ανάγκες» των ελληνικών τραπεζών -διότι ο επόπτης έχει προσφέρει τον απαιτούμενο χρόνο στις τράπεζες  αλλά και τα «εργαλεία» (Πρόταση ΤΧΣ- πρόταση της Τράπεζας Ελλάδος ) – υπαναχωρεί από τις θέσεις του, καθώς δεν αναφέρει καθόλου το ενδεχόμενο ανακεφαλαιοποίησης. Απλώς σημειώνει την ενίσχυση των τραπεζών με τρόπους που δεν επηρεάζουν αρνητικά τους σημερινούς μετόχους.

Όπως αναφέρουν ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα, το ΔΝΤ αναλύει τις τράπεζες με τον ίδιο τρόπο που αξιολογεί το χρέος, αλλά με… ανάποδη πρακτική. Από τη μια πλευρά επισημαίνει πως το χρέος  είναι βιώσιμο, από την άλλη όμως όλοι γνωρίζουν πως το πρόβλημα έχει μετακυλήσει για το 2060. Κάπως έτσι, από εκεί που το Ταμείο  υποστήριζε ότι, οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται κεφάλαια περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για να λύσουν το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων, τώρα υποστηρίζεί οτι μπορούν να εκδώσουν ομόλογα, αναγνωρίζοντας εμμέσως ότι  έχουν ανακτήσει εκ νέου την δυνατότητα να στραφούν στις αγορές.

Από υποστηρικτής των short στις  εκδόσεις ομολόγων του 2019

Η θέση που διατυπώνει το ΔΝΤ αποτελεί στροφή 360 μοιρών αναφορικά με εκείνη που διατύπωνε αρχικά για τις ελληνικές τράπεζες. Όπως είναι φυσικό η έκθεση του Ταμείου είχε γίνει «σημαία»  στα επιχειρήματα των short επενδυτών, οι οποίοι ξεκίνησαν «επίθεση» στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 2017. Τότε οι μετοχές είχαν σημειώσει μια μεγάλη πτώση απο τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου και άνοιξαν ουσιαστικά την μεγάλη συζήτηση για τα «κόκκινα» δάνεια.

Οι πιέσεις μάλιστα  απο τα Hedge funds του Λονδίνου είχαν ερμηνευθεί από πολλούς ως ένας «μοχλός» πίεσης των ξένων εταιρειών που διεκδικούσαν τις αγορές πακέτων «κόκκινων» δανείων απο τις ελληνικές τράπεζες. Η σύνδεση που γινόταν -και συνεχίζει να γίνεται- δεν ήταν τυχαία. Εφόσον, οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονταν περισσότερα κεφάλαια για να μειώσουν τα «κόκκινα» δάνεια, τότε οι τιμές των δανείων προς πώληση θα ήταν χαμηλότερες σε σχέση με αυτές που είχαν οι τράπεζες στα βιβιλία τους.

Οι πιέσεις με τις ανοικτές πωλήσεις ήταν συνεχείς ώσπου ήλθε η ίδια η αγορά να ανατρέψει την εικόνα που είχαν σχηματίσει οι short επενδυτές. Η πρώτη μεγάλη πώληση του πακέτου Amoeba απο την Τράπεζα Πειραιώς σε μια τιμή πάνω απο το 30%  της λογιστικής αξίας  των δανείων, έκανε τους επενδυτές να αντιληφθούν ότι,υπάρχει αξία στα «κόκκινα» δάνεια.

Καμία ανακεφαλαιοποίηση το 2019

Στη σημερινή έκθεση του το ΔΝΤ αναγνωρίζει εξ προιμίου ότι η οικονομία βελτιώνεται, δεν υπάρχει καμία αναφορά  για ενίσχυση κεφαλαίων απο τις ελληνικές τράπεζες. Το ΔΝΤ υπογραμμίζει όλες τις προτάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την μείωση των κόκκινων δανείων (τιτλοποιήσεις με το σχήμα  APS – πρόταση της ΤτΕ) και ειδικότερα πως αυτές θα επιτευχθούν δίχως συνέπειες (επιτόκια, προμήθειες ).

Αναγνωρίζοντας, όμως ότι η οικονομία θα βελτιώνεται ουσιαστικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει προς όλους τους επενδυτές πως οι τράπεζες σιγά- σιγά θα ανακτήσουν την δυνατότητα να σημειώνουν έσοδα, άρα και να βρουν κεφάλαια για την μείωση των τραπεζικών ανοιγμάτων σε  μονοψήφιο αριθμό μετά το 2021.

Οι ελληνικές τράπεζες λοιπόν κατά το Ταμείο έχουν την ικανότητα να προσελκύσουν επενδυτές αρχικά με εκδόσεις ομολόγων. Η επιστροφή του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές, αλλά και η πρόσφατη αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών αποτελούν δυο επιχειρήματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει.