Ο Πάπας Φραγκίσκος ζήτησε η κακοποίηση μοναχών και καλογριών να καταγγέλλεται στην εκκλησία και όχι στην αστυνομία

Ο Πάπας Φραγκίσκος εξέδωσε μία τοποθέτηση με την οποία είναι υποχρεωτικό η οποιαδήποτε κακοποίηση μοναχών ή καλογριών να καταγγέλλεται στην εκκλησία.

Με αυτήν την δήλωση ο Πάπας Φραγκίσκος θεωρεί ότι η εκκλησία θα αναλάβει τις ευθύνες της. Ο Πάπας είναι της άποψης πως η εκκλησία είναι υποχρεωμένη να προστατεύει το ποίμνιό της και τους μοναχούς και τις μοναχές της. Έτσι οποιαδήποτε καταγγελία για κακοποίηση πρέπει να γίνεται στην εκκλησία και όχι στην αστυνομία.