Πρόστιμα σε όσους δήμους δεν φροντίζουν για την ανακύκλωση

Κλειστό λόγω βλάβης το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Θέρμης

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση για πρόστιμα σε όσους δήμους δεν προωθούν την ανακύκλωση.

Οι παραβάσεις θα είναι ανάλογες με τη σοβαρότητα τους και με βάση την επιλογή του κάθε ΟΤΑ να οργανώνει την ανακύκλωση του δήμου σε συνεργασία με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ή αυτοτελώς, οπού ο Δήμος έχει πιο πολλές αρμοδιότητες.

Η μέθοδος περιλαμβάνει διαβάθμιση υπέρ των Δήμων που έχουν ήδη ξεκινήσει ή βρίσκονται στον αρχικό στάδιο της υλοποίησης εργασιών στα τοπικά τους σχέδια και πρόστιμα σε όσους Δήμους δεν αναλαμβάνουν καμία ενέργεια για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή των ανακυκλώσιμων υλικών.

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7% των ετήσιων εσόδων του Δήμου από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού του προηγούμενου έτους από την βεβαίωση της παράβασης.

Τέλος, στα κριτήρια του προστίμου συμπεριλαμβάνονται και άλλες παράμετροι όπως η συμμόρφωση μετά την παράβαση, η επανάληψη της παράβασης, ο βαθμός υπαιτιότητας και το πόσο διαρκεί η παράβαση.