Πώς θα αμείβονται όσοι δουλεύουν του Αγίου Πνεύματος

Πως θα αμείβονται όσοι δουλεύουν του Αγίου Πνεύματος

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα την ημέρα του Αγίου Πνεύματος 17 Ιουνίου 2019.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 (Αγίου Πνεύματος) δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες σύμφωνα με τον νόμο για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.

Παρ’ όλα αυτά όμως, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα δεν ανοίγουν αφού η ημέρα αυτή έχει χαρακτηριστεί ως αργία από τη διάταξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης και από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο. Κατά τον ίδιο τρόπο, μπορεί να ισχύουν πιο ευνοϊκοί όροι ως προς την προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν εργαστούν, δεν θα έχουν καμία μείωση μισθού ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, θα το λάβουν κανονικά.

Αν παρότι έχει χαρακτηριστεί η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει εφέτος κατ’ εξαίρεση, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται ένα ακόμα ημερομίσθιό τους επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογιστεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.