Σιωπηρή παράταση από το Κτηματολόγιο

Σιωπηρή παράταση από το Κτηματολόγιο

Σιωπηρή παράταση μέχρι τα τέλη Αυγούστου πήρε ουσιαστικά η διαδικασία της Προανάρτησης που είχε το Κτηματολόγιο για ιδιοκτήτες ακινήτων στην Αθήνα. 

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών έληξε στις 24 Ιουνίου και έπειτα από χρονικό περιθώριο δύο μηνών που δόθηκε στους πολίτες.

Οι φορολογούμενοι ωστόσο θα μπορούν να υποβάλλουν σχετικά έγγραφα και διορθώσεις έως τις 23 Αυγούστου 2019, οπότε και θα υποβληθεί η κτηματολογική βάση δεδομένων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.