Στο κενό η αίτηση της Folli Follie για προληπτική προστασία

Προσωρινή διαταγή δεσμεύει την περιουσία της Folli Follie

Το Πρωτοδικείο απέρριψε την αίτηση της Folli Follie για υπαγωγή στη διαδικασία προληπτικής προστασίας από τους πιστωτές της.

Βασίλη αιτία απόρριψης της αίτησης ήταν το γεγονός ότι περιελήφθη ως πιστώτρια της Folli Follie θυγατρική της εταιρία (Finance Luxembourg II SA), κάτι που για το δικαστήριο δεν προκύπτει από τον κατάλογο των πιστωτών.

Το γεγονός ότι το δικαστήριο δεν αποδέχτηκε ως πιστώτρια τη συγκεκριμένη εταιρία, σημαίνει πως η αιτούσα δεν συγκέντρωσε το απαιτούμενο από το νόμο ποσοστό συμφωνίας από τους πιστωτές της ώστε να μπει στη διαδικασία προστασίας από αυτούς.

Το αίτημα της Folli Follie και τα δύο ομόλογα

Η εταιρία είχε ζητήσει την προληπτική προστασία με τη συναίνεση της θυγατρικής της εταιρείας, FF Group FinanceLuxembourg II SA, η οποία είναι εκδότρια δύο ομολόγων για λογαριασμό της, ύψους 50,4 και 102,4 εκατ. ευρώ που εκπροσωπούν συνολικά 28,69% επί των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρείας.