Στο ΣτΕ οι φορείς πέντε νησιών για το ΦΠΑ

«Όχι» ΣτΈ για αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας

Όχι μόνο αντισυνταγματική, αλλά και ανήθικη είναι σύμφωνα με φορείς των τοπικών και νησιωτικών κοινωνιών η υπουργική απόφαση του 2017 που προβλέπει την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο για ένα εξάμηνο ακόμα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ο αριθμός των προσφύγων στα τοπικά Hot Spot υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί.

Ειδικότερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν η περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου και οι Δήμοι Σάμου, Χίου, Κω και Λέρου, καθώς και οι δήμαρχοί τους, ζητώντας την ακύρωση της επίμαχης υπουργικής απόφασης, κατά το σκέλος εκείνο που αφορά στη διαπίστωση ότι ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στα Hot Spot των πέντε νησιών υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί  και κατά το μέτρο που η διαπίστωση αυτή αφορά μόνο ένα εξάμηνο, δηλαδή από 1.1.2019 έως και 30.6.2019.

Οι τοπικοί φορείς υποστηρίζουν – μεταξύ άλλων – στις προσφυγές τους ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση παραβιάζει επτά συνταγματικές αρχές και συγκεκριμένα:

*Της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ιδίως των ίδιων των προσφύγων, της αρχής νησιωτικότητας, της ίσης μεταχείρισης του ελεύθερου ανταγωνισμού, της οικονομικής ελευθερίας, της αναλογικότητας και τέλος της χρηστής διοίκησης.

Συνδέει – όπως επισημαίνουν – το ύψος του μειωμένου ΦΠΑ με την ύπαρξη ικανού αριθμού προσφύγων, εισάγοντας έτσι, άσχετα και μάλιστα επικίνδυνα κριτήρια στο πεδίο της φορολογικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα αναφέρουν, ότι η σύνδεση της διατήρησης του ειδικού ΦΠΑ στα πέντε αυτά νησιά με τα υπεράριθμα Hot Spot, ισοδυναμεί με αναγνώριση της κρατικής αδυναμίας και εν τέλει με απόπειρα μη θεσμικής συναλλαγής με τις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να αποδεχθούν και να μην διαμαρτύρονται έναντι της αβελτηρίας της κρατικής οργάνωσης των Hot Spot.

Μετατρέπονται δηλαδή οι κατατρεγμένοι πρόσφυγες σε μέσο κρατικής φορολόγησης και εξαναγκασμού σε αλλότριο σκοπό, ενώ ερήμην τους αλλά και σε βάρος τους, διαπράττεται το ανεπίτρεπτο, όσο περισσότερες και αθλιότερες οι συνθήκες διαβίωσης τους, τόσο χαμηλότερο ΦΠΑ για μερικούς μήνες ακόμα.

Ταυτόχρονα στους πρόσφυγες τονίζεται ότι η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα πέντε αυτά νησιά θα οδηγήσει:

Στην μείωση της ανταγωνιστικότητας παραγομένων αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών και στη μείωση των αναμενόμενων φορολογικών εσόδων, λόγω της μείωσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής.