«Αναπτυξιακή ώθηση στην Αυτοδιοίκηση»

«Αναπτυξιακή ώθηση στην Αυτοδιοίκηση»

«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την τοπική αυτοδιοίκηση ως πυλώνα ισόρροπης ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ποιότητας ζωής των πολιτών. Σε αυτό στοχεύουν οι μεταρρυθμίσεις που ξεκινήσαμε και τώρα επιταχύνουμε», τονίζει ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος σε άρθρο του στα «Νέα», με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή νομοσχεδίου που ρυθμίζει θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου του.
Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, το νομοσχέδιο δίνει αναπτυξιακή ώθηση στους δήμους και στις τοπικές κοινωνίες, καθώς μεταξύ άλλων:
– Δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να λειτουργήσουν αναπτυξιακούς οργανισμούς για να υλοποιούν προγράμματα «με γρηγορότερη και ευκολότερη εξασφάλιση πόρων και υλοποίηση έργων».
– Λύνεται το οξυμένο πρόβλημα υποστελέχωσης τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόμησης (πολεοδομίες), καθώς δίνεται η δυνατότητα με προγραμματικές συμβάσεις στην ΕΕΤΑΑ και τις αναπτυξιακές εταιρείες να παρέχουν το απαιτούμενο προσωπικό μηχανικών μελέτης και επίβλεψης έργων στους δήμους.
– Θεσμοθετείται η διαδικτυακή εφαρμογή «Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης» «για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών».
– Καθιερώνεται για πρώτη φορά η παροχή τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων τόσο του ΥΠ.ΕΣ. όσο και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. 
– Εισάγεται σύστημα παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων πιλοτικά στους τρεις μεγαλύτερους δήμους, οι οποίοι μέσω μνημονίου συνεργασίας με άλλους δημόσιους φορείς, θα μπορούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.
Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρει ακόμα ότι το νομοσχέδιο θεσπίζει, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα τηλεϊατρικής «Πρόληψη στο Σπίτι» για τους κατοίκους ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών, εναρμονίζει τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων στους δήμους με όσα ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, ενισχύει την αξιοκρατία στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων και καθιερώνει τη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο σύνολο του δημόσιου τομέα και της αυτοδιοίκησης. 
«Οι μεταρρυθμίσεις αυτές δίνουν νέα δυναμική στην Αυτοδιοίκηση», τονίζει ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος δηλώνει ότι θα ακολουθήσει η επόμενη φάση με το νομοσχέδιο που θα αποσαφηνίζει τις  αρμοδιότητες κράτους, αυτοδιοίκησης, κεντρικής εξουσίας και αποκεντρωμένης διοίκησης. 
 

©Πηγή: amna.gr