Κ. Κωτάντζης: Περισσότερα xρήματα για την ΕΕ zητά το Συμβούλιο

Κ. Κωτάντζης: Περισσότερα xρήματα για την ΕΕ zητά το Συμβούλιο
Tου Κωνσταντίνου Κωτάντζη*
Η φινλανδική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο Υπουργών), προτείνει μεγαλύτερες επενδύσεις από μέρους της Ενωσης για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Η προεδρία της Φινλανδίας υπέβαλε στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρότασή της για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για το 2021-2027. Η πρόταση προβλέπει προϋπολογισμό ύψους €1087 δις για την επόμενη επταετή περίοδο, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,07% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός επικεντρώνεται στις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η δράση για το κλίμα, η έρευνα και η καινοτομία και η διαχείριση της μετανάστευσης. Εξασφαλίζει, επίσης, τη χρηματοδότηση μιας μεταρρυθμισμένης γεωργικής πολιτικής καθώς και μιας πολιτικής συνοχής που θα στηρίζει την ανάπτυξη.

Όπως δήλωσε η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Φινλανδίας Τίτι Τουπουράϊνεν: «Η Φινλανδία κατέγραψε τις απόψεις των κρατών της Ένωσης και υπέβαλε μια ισορροπημένη πρόταση, η οποία λαμβάνει υπόψη, τόσο τις νέες προτεραιότητες, όσο και τους παραδοσιακούς τομείς πολιτικής. Οι εργασίες της προεδρίας μας σχετικά με το ΠΔΠ έχουν τελειώσει και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα αναλάβει τώρα, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων».

Η πρόταση της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε με βάση τις τιμές του 2018 και έχει υπολογίσει την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, η προεδρία ζήτησε να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ενωση στο δημοσιονομικό της πλαίσιο, τα ακόλουθα ποσά :

– €323 δις για την Πολιτική Συνοχής (περιφερειακή ανάπτυξη).

– €334 δις για γεωργική στήριξη και ανάπτυξη.

– €356 δις για άλλα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των νέων προτεραιοτήτων.

Η χρηματοδότηση των άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νέων προτεραιοτήτων, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της φινλανδικής πρότασης και είναι κατά 37% υψηλότερη από ό,τι στο τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο. Η πρόταση θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τις δαπάνες, για παράδειγμα, στην έρευνα και την καινοτομία, στην κλιματική δράση, στη διαχείριση της μετανάστευσης και στην ασφάλεια.

«Η επένδυση στις νέες προτεραιότητες είναι σημαντική για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη και να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας. Ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις ειδικές ανάγκες των περιφερειών και να υποστηρίξουμε τη γεωργική ανάπτυξη» εξήγησε η υπουργός κα. Τουπουράϊνεν και προσέθεσε: «Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι η χρηματοδότηση για τη γεωργία, και ειδικά για την αγροτική ανάπτυξη, παρέχει και ισχυρή στήριξη για τη δράση για το κλίμα. Συνολικά, το 40% της χρηματοδότησης που διατίθεται για τη γεωργία θα πρέπει να δαπανηθεί για το κλίμα».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των κλιματικών στόχων, το 25% των δαπανών του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προεδρία της Φινλανδίας πρότεινε, αυτό το 25%, να είναι ένα ελάχιστο όριο για το νέο ΠΔΠ. Όπως ανέφερε η Επιτροπή, η πρόταση της προεδρίας του Συμβουλίου περιλαμβάνει, επίσης, και έναν μηχανισμό, ο οποίος συνδέει τη λήψη των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον σεβασμό του κράτους δικαίου.

Οι Διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ως προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπουργοί κρατών της ΕΕ), η Φινλανδία έχει ετοιμάσει την πρότασή της σύμφωνα με την πολιτική καθοδήγηση και το χρονοδιάγραμμα που της έδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (αρχηγοί κρατών της ΕΕ). Τώρα που έχει υποβληθεί η πρόταση, τις διαπραγματεύσεις θα αναλάβει, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η επόμενη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι προγραμματισμένη για τις 12-13 Δεκεμβρίου, όπου οι ηγέτες των κρατών της Ένωσης αναμένεται να συζητήσουν το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Η πρότασή της φινλανδικής προεδρίας θα συζητηθεί, επίσης, και στις 10 Δεκεμβρίου, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων.

Οι διαπραγματεύσεις, θα ολοκληρωθούν οριστικά, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη συγκατάθεσή του για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ).

Πηγή: Council of the European Union

*Ο κ. Κωτάντζης είναι δημοσιογράφος-Ειδικός Ευρωπαϊκού Πολιτισμού