Λ. Μενδώνη: Επιδίωξή μας είναι να εξαντλήσουμε κάθε πηγή διαθέσιμων πόρων, ειδικά του ΕΣΠΑ

Λ. Μενδώνη: Επιδίωξή μας είναι να εξαντλήσουμε κάθε πηγή διαθέσιμων πόρων, ειδικά του ΕΣΠΑ

”Καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου του 2021-2027, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, οργανισμούς, τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις, να διαβουλευτούν και να συνεργαστούν προκειμένου να προσδιοριστούν εγκαίρως οι κατευθύνσεις και οι στόχοι ενός κοινού σχεδίου δράσης”.

Αυτά ανέφερε σήμερα από τη Λάρισα η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο ΙΙ Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης. Στο σχέδιο αυτό, πεποίθησή μου, είπε η υπουργός, είναι ότι ο τομέας του Πολιτισμού όχι απλώς μπορεί, αλλά οφείλει, να έχει έναν από τους κεντρικούς και πρωταγωνιστικούς ρόλους, επικεντρώνοντας τη δράση και τη συμβολή του γύρω από τρεις κύριους άξονες:

“Τη διασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων, οικονομικών και οργανωτικών, και τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών για την προστασία, διατήρηση, ανάδειξη και προβολή του θεμελιώδους κεφαλαίου της πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλες της τις πτυχές και εκφάνσεις, υλικές και άυλες. Την υποστήριξη και ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και της δημιουργικής βιομηχανίας, που εμπλουτίζουν με νέα στοιχεία και διαφοροποιούν περαιτέρω το κεφάλαιο αυτό? και τρίτον, τη σχεδίαση και υλοποίηση των κατάλληλων συνεργειών με άλλους Τομείς για τη συνδυαστική αξιοποίηση των ανωτέρω με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην επίτευξη βιώσιμης, αειφόρου και καθολικής ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο”.

”Ο Πολιτισμός διαθέτει τεράστιες δυνατότητες και ταυτόχρονα ανεξάντλητη δυναμική”, τόνισε επίσης η ίδια μεταξύ άλλων, για να εξηγήσει:

“Η καίρια συμβολή του Πολιτισμού στο Ευρωπαϊκό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, και μάλιστα με ετήσια αύξηση σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή άλλων τομέων της οικονομίας, προκύπτει από αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν ότι πραγματοποίηση επενδύσεων στην αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου αποδίδει υψηλή προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στις συνδεόμενες με τον Πολιτισμό εξωτερικές οικονομίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Πολιτισμός παρέχει ισχυρή στήριξη και ώθηση στην απασχόληση, τόσο στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και στους τομείς των δημιουργικών βιομηχανιών και των συναφών και εξαρτώμενων δραστηριοτήτων, πρωτίστως δε του τουρισμού”.

©Πηγή: amna.gr