Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Πρώτη επιλογή των εξ Ελλάδος φοιτητών

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο σε αριθμό φοιτητών στην Κύπρο και το μεγαλύτερο στη Νότια Ευρώπη με κύρια γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική. Είναι το πλέον διεθνοποιημένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο με περισσότερους από 12,000 φοιτητές από 70 χώρες.

Αποτελεί δε την πρώτη επιλογή των εξ Ελλάδος φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται και με κορυφαία ελληνικά πανεπιστήμια, όπως  Αριστοτέλειο, Πατρών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, και Πάντειο, για την προσφορά διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, ενώ διατηρεί παρουσία σε δεκάδες πόλεις του εξωτερικού.

Η υψηλού επιπέδου τριτοβάθμια εκπαίδευση που παρέχει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, καθώς και ο διεθνής προσανατολισμός του, έχει πρόσφατα αναγνωριστεί από τον παγκόσμιο οργανισμό QS World University Rankings, ο οποίος το τοποθετεί ανάμεσα στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια στην Περιφέρεια Αναδυόμενης Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (EECA) για το 2019.

Διεθνώς Αναγνωρισμένη Ακαδημαϊκή Αριστεία 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται ανάμεσα στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια στην Περιφέρεια EECA, σύμφωνα με τα QS World University Rankings 2019. Επίσης, είναι μεταξύ των 201-300 πανεπιστημίων στην κατηγορία «Ποιοτική Εκπαίδευση» του Times Higher Education (THE) University Impact Rankings. Παράλληλα,  είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της ΕΕ που έχει διακριθεί με την υψηλότερη βαθμολογία 5 αστέρων (QS Stars), στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης/εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στην Κορυφή των Προτιμήσεων των εξ Ελλάδος Φοιτητών

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές Πανεπιστήμιο ως προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. και οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων του τυγχάνουν αξιολόγησης/πιστοποίησης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ενδεικτικά, το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής είναι πλήρως σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και νομικές απαιτήσεις (Οδηγία 2005/36ΕΚ, Εθνική Νομοθεσία) και αναγνωρίζεται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επιπλέον, το Πτυχίο Νομικής, παρέχει ένα πλήρες πρόγραμμα ελληνικού δικαίου και αποτελεί αναγνωρισμένο προσόν για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος καθώς και για πρόσβαση στα νομικά επαγγέλματα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη. Όλοι οι μέχρι σήμερα απόφοιτοι Νομικής έχουν αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

UNIC Residences: Εξασφαλισμένη διαμονή για τους πρωτοετείς φοιτητές 

Οι νέες φοιτητικές εστίες για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, UNIC Residences, είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στη σύγχρονη και σφύζουσα από ζωή πανεπιστημιούπολη του. Αποτελούνται από τρία κτηριακά συγκροτήματα (SIX, U, και TRIANGLE) δίπλα από τα κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου, και συγκαταλέγονται στις πιο εντυπωσιακές και αρχιτεκτονικά πρωτοποριακές φοιτητικές εστίες της Ευρώπης.

Η διαμονή για πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι θα προκρατήσουν το δωμάτιό τους μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου 2019, είναι εξασφαλισμένη. Για πληροφορίες επισκεφθείτε: unic.ac.cy/residences.

https://www.facebook.com/UniversityofNicosia 
https://www.instagram.com/universityofnicosia
https://www.twitter.com/Uni_of_Nicosia
https://www.youtube.com/UniversityNicosia

 

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.