Πιστοποιητικά επάρκειας ψηφιακών δεξιοτήτων σε εργαζόμενους της Περιφέρειας απένειμε ο Γ. Πατούλης

Πιστοποιητικά επάρκειας ψηφιακών δεξιοτήτων σε εργαζόμενους της Περιφέρειας απένειμε ο Γ. Πατούλης

Στην αναγκαιότητα συνέχισης και ενίσχυσης προγραμμάτων διαρκούς επιμόρφωσης και κατάρτισης των στελεχών της Περιφέρειας Αττικής αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης, Γιώργος Πατούλης κατά την τελετή απονομής των πιστοποιητικών επάρκειας ψηφιακών δεξιοτήτων σε εργαζόμενους της Περιφέρειας. 
Ο ίδιος πρόσθεσε πως στόχος του «είναι η υλοποίηση δράσεων διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της Περιφέρειας προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία μιας αποτελεσματικής διοίκησης με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες». Για το λόγο αυτό ανακοίνωσε πως οι συγκεκριμένες δράσεις θα ενισχυθούν με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑΑ).  
Απευθυνόμενος στα 23 στελέχη της περιφέρειας που είναι εργαζόμενοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και έλαβαν τα πιστοποιητικά, επισήμανε ότι το ζήτημα της κατάρτισης και της επάρκειας είναι υψηλής προτεραιότητας, καθώς «θέλουμε στελέχη στη διοίκηση της Περιφέρειας επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα».

©Πηγή: amna.gr