Το βρετανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία Brexit

Το βρετανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία Brexit

Η Βουλή των Κοινοτήτων ενέκρινε το νομοσχέδιο της Συμφωνίας Αποχώρησης, κατά τη δεύτερη ανάγνωσή του.

329 ψήφισαν υπέρ και 299 κατά της συμφωνίας.

 

©Πηγή: amna.gr